KV Poortugaal

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Na de oorlog werd bij Sportvereniging Poortugaal het plan geopperd om ook een afdeling Korfbal op te richten en op 13 april 1946 werd de eerste oefening gehouden. De dames A. van de Tol en G. Beukelman-Speelpenning met de heren Joh. Verhoef, F. van de Tol en A. Beukelman waren initiatiefnemers. Het 1e team behaalde op 15-09-46 het eerste kampioenschap. De afdeling korfbal van PSV-Poortugaal draaide met wisselende successen tot 1959. Door een groot te kort aan leden moest de afdeling Korfbal worden opgeheven.

Op initiatief van Mevr. B. Kuipers, een gymnastieklerares van de lagere scholen in Poortugaal, stak veertien jaar later een enthousiaste groep oud-korfballers van PSV-Poortugaal en Sperwers de hoofden bij elkaar en zo kon op 22 november 1973 KV Poortugaal ontstaan.

In het eerste korfbalseizoen bestond de korfbalvereniging uit een voorlopig bestuur met voorzitter dhr. C. Rotmans, secretaresse Mevr. B. Kuipers, penningmeesteresse mevr. A. den Tol en de leden mevr. S. Groeneveld (anno 2007 speelt zij nog steeds, maar nu bij KV Nikantes uit Hoogvliet) en dhr. H. Benjamins.

De contributie voor 8 t/m 14 jarigen was in het eerste seizoen 1973-1974 (voorlopig) vastgesteld op f 3,50 per maand voor het eerste lid en f 2,50 per maand voor elk volgend pupillen en aspirantenlid uit een gezin en diegenen die zich aanmelden als lid en die tot een andere leeftijdsgroep behoorde, betaalde voorlopig f 1,00 per maand, totdat ook voor betreffende leeftijdsgroep de training begon. Deze bedragen zijn exclusief medische keuringkosten, welke ongeveer f 7,00 per lid bedroegen. Ook ondersteunende leden betaalden f 1,00 per maand. Er werd gespeeld in een zeer eenvoudig kostuum. Naar verwachting moest men pas tegen de zomer van 1974 over een officieel clubkostuum beslissen.

In verband met beschikbaarheid, werd vanaf 11 januari 1974 op vrijdag tussen 16:30 en 21:00 uur in leeftijdsgroepen in de gymnastiekzaal aan de Albrandswaardseweg (hier trainen nu nog steeds de Poortugaalse recreanten). In afwachting van een korfbalveld aan de Landweg, was het korfbalveld voorlopig op het Delta-terrein. Mede dankzij de enthousiaste gymnastieklessen met toevalligerwijs korfbal en de enthousiaste mond op mond reclame van de jeugdige leden, groeide KV Poortugaal sneller dan verwacht.

Omdat de naam KV Poortugaal in Poortugaal is ingeburgerd, wordt op de Algemene Ledenvergadering van 11 juni 1974 de naam KV Poortugaal definitief vastgesteld. Ondertussen waren de KNKB en de CKB samengegaan en heette de nieuwe organisatie het Koninklijk Nederlandse Korfbal Verbond (kortweg KNKV) en dus sloot Poortugaal zich als vanzelf bij het KNKV aan. Ook het clubkostuum oranje shirt met zwarte rok/broek werd uitgekozen.

Contactavonden bij Poortugaal werden mogelijk gemaakt dankzij voetbalvereniging PSV en de firma Troost, die voor dit doel hun oude kantine beschikbaar stelde.

Het eenjarig bestaan van KV Poortugaal werd feestelijk gevierd in de Brinkhoeve. De middag was voor de welpen en de pupillen en de avond voor de aspiranten, senioren en donateurs. Er waren helaas geen junioren bij de vereniging gekomen.

De puzzletocht op 1 februari langs de Oude Maas en door de Rhoonse Grienden was ondanks de kou geslaagd, dit mede dankzij de “Benjaminse erwtensoep”.

Aan de veldcompetitie ’74/’75 deden 1 seniorenteam, 2 A, 1 B en 5 C teams mee waaronder 2 meisjesteams en aan de microcompetitie deden 2 A, 2 B en 5 C teams mee, waaronder evens 2 meisjesteams. Hiervan is de C1 in de microcompetitie kampioen geworden. Hiervoor moest een beslissingswedstrijd tegen Hoogvliet C1 gespeeld worden, die door Poortugaal met 2-1 werd gewonnen.

Begin september 1975 werd een begin gemaakt met de aanleg van het korfbalveld van KV Poortugaal aan de Landweg te Poortugaal. Aan het begin van het seizoen ’75 / ’76 is nog weinig bekend wie de kleedkamers gaat bouwen. Er is helaas nog veel onduidelijk, maar het Bestuur heeft er alle vertrouwen in. Helaas zitten in de B1 11 meisjes en in de B2 18 meisjes. Mevr. Kuipers geeft toe dat dit niet plezierig is, maar heeft hier helaas geen oplossing voor. Er zijn andere korfbalpalen in de maak, zodat het verdraaien in de voetstukken straks tot het verleden behoord. RWR zou graag een tweede lichtmast willen hebben aan de sportlaan.

In 1976 was Poortugaal in februari op kamp in Oostvoorne. Dit was een groot succes en daarom werden er al plannen voor een weekend in februari 1977 gemaakt, dit maal in Toppershoedje in Ouddorp.

We kregen het micro-kampioenschap van Nederland op 13 maart 1976 in Ahoy. In Ahoy werden veel Poortugaal en RWR leden begroet als toeschouwer of als medewerker.

Poortugaal had naast de Jaarlijkse Rommelmarkt, Actie Jantje Beton, balpennenactie, kaartverkoop ijsbaan.

De Nederlandse Sport Federatie verstrekt subsidies, maar dan moet aan de lotto worden deelgenomen. Poortugaal besluit dit te doen.

KNKV lanceert het plan entreheffing bij sporthallen. Dit plan gaat gelukkig als een nachtkaarsje uit, zodat we niet nog meer administratieve verplichtingen en controleurs/verkopers behoeven te regelen.

Februari 1977. Poortugaal had ook nu een geslaagde kamp te Ouddorp. Heeft u wel eens met z’n 88-gen volleybal gespeeld? Zij wel.

In de micro zijn Poortugaal veteranen, Poortugaal A1, Poortugaal B2 en Poortugaal B4 kampioen geworden. Met een gezellige feestavond werd dit in de Brinkhoeve gevierd.

Poortugaal, 1977. De Landweg te Poortugaal; de nieuwe accommodatie. Dhr. De Munter heeft avond aan avond tegeltjes gelegd. Verder hebben een groot aantal dames en een aantal jeugdige leden geschrobd, geboend, gedweild, gezeemd, enz., enz. Het is fijn dat er zulke mensen zijn, want door hen wordt het korfballen en alles wat daarmee verband houd mogelijk gemaakt. Het nieuwe complex van KV Poortugaal lag klaar om in gebruik te worden genomen. Op 23 april werd het nieuwe KV Poortugaal complex officieel door de Burgemeester geopend. Het was enorm jammer dat het zulk slecht weer was, waardoor de gekostumeerde wedstrijd bijna zonder publiek gespeeld werd.

KV Poortugaal heeft nu een eigen vlag die vol trots, menige dag in de top van de vlaggen mast gewapperd heeft. In oktober werd de jaarlijkse feestavond gehouden. Ook deze was zeer geslaagd.

  1. Naar aanleiding van het vijfenzeventig jarig bestaan van de Korfbalbond, tegenwoordig het KNKV, zijn verschillende feestelijkheden georganiseerd. Zo is op zaterdag 11 februari 1978 een internationale juniorentoernooi, welke in 20 verschillende sporthallen in Rotterdam en omgeving gespeeld werd en ‘s avonds in Ahoy waren de finalewedstrijden

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]