RWR

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Het “toeval” wou dat in de loop van 1956 dhr. J. Scholtens kwam wonen en aldaar “Hoofd” van de Julianaschool werd. Dhr. Scholtens kwam uit Baambrugge, alwaar hij had gekorfbald bij “Baambrugge En Omgeving” (BEO). Dankzij zijn vrouw had hij het voetballen laten schieten en was hij voor de charmes van het korfbal gezwicht. Dhr. J. Scholtens was voorstander dat kinderen zoveel mogelijk aan sport deden, zodat ze zich (na hun huiswerk en hun leerwerk voor repetities) konden ontspannen. Volgens overlevering was er in 1956 maar weinig keuze op het sportgebied. Toentertijd werd er door de jongens gevoetbald en verder werd er een beetje getennist en een heel klein beetje paard werd gereden. Weinig keuze dus. Zodoende dacht dhr. Scholtens aan een korfbalvereniging.

Samen met zijn collega dhr. G. Lensink zijn zij eind 1956 op het schoolplein aan de Rijsdijk begonnen leerlingen de korfbal regels en het korfbalspel bij te brengen. Het tweede “toeval” was dat er voor de oorlog al een korfbalvereniging in Rhoon heeft bestaan en uit de “erfenis” van deze vereniging kregen de heren Scholtens en Lensink twee korfbalpalen.

Halverwege de jaren vijftig heeft de Christelijke Korfbalbond (kortweg de CKB) diverse pioniers op pad. Deze pioniers (vrijwilligers) waren bijna het gehele korfbaljaar heel wat avondjes en zaterdagen onderweg om korfbal aan de man/vrouw te brengen en vervolgens om te proberen kartrekkers van betreffende groepen enthousiast te maken/krijgen om een nieuwe korfbalvereniging op te richten. Het lijkt me daarom niet onlogisch dat deze pioniers “Propagandisten” werden genoemd.

Rhoon kreeg Propagandist dhr. Dulfer op bezoek en dankzij dhr. J. Scholtens en G.J. Lensink had hij het in Rhoon heel wat eenvoudiger dan in de gemiddelde andere plaats. Dhr. Dulfer trof zogezegd een gespreid bedje aan. Het zal u duidelijk zijn dat dit niet altijd met succes gebeu rde en dat er op diverse andere locaties heel wat bezoekjes/ontmoetingen, praatsessies en brieven vooraf gingen aan de oprichting van een (christelijke) korfbalvereniging. Natuurlijk zal het zal u niet vreemd in de oren klinken dat sommige van deze verenigingen (b.v. door gebrek aan de juiste mensen en/of de juiste mensen op de juiste plaats) maar heel kort bestonden. In een dergelijk geval werd er een nieuwe poging ondernomen, al dan niet met het gewenste resultaat.

Regelmatig werden naburige CKB verenigingen verzocht om als “stiefouder” op te treden. Maar om diverse uiteenlopende redenen had ook dit niet altijd het gewenste resultaat. Maar, eerlijk is eerlijk; ik heb nog steeds bewondering voor deze “Propagandisten”. Het was ondertussen 1957 geworden, het jaar waarin onder andere onze “Korfbalvader” Nico Broekhuysen (die ondertussen als eerste “oud-voorzitter” benoemd was tot “Erevoorzitter van de KNKB) 80 jaar werd en ondanks deze hoge leeftijd nog regelmatig Bestuursvergaderingen van de KNKB bezocht.

Tevens vierde in dit jaar de afdeling Zuid-Holland Zuid van de CKB zijn 25 jarige jubileum.

Om de mensen zonodig nog verder over de streep te trekken, werd op het oude terrein van V.V. Rhoon een demonstratiewedstrijd tussen Rotterdam-Zuid en DIO (Door Inspanning Ontspanning) georganiseerd. Van Bram Molenaar heb ik begrepen dat er tientallen informatie/opgaven briefjes werden uitgedeeld. Omdat er genoeg belangstelling was voor een Rhoonse korfbalvereniging, werd een oprichtingsvergadering belegd in het gebouw van de Hervormde Kerk te Rhoon. Op deze vergadering waren vijftien mensen aanwezig, waaronder de heren Scholtens, Lensink en de gebroeders Molenaar. Men besloot de vereniging RWR te noemen. Zoals jullie weten stond RWR voor Rood Wit Rhoon. De kleuren rood en wit waren gekozen omdat die kleuren waarschijnlijk de oorspronkelijke kleuren van Rhoon zijn geweest. Op deze manier was de naam RWR ontstaan.

Al snel was men het er over eens dat RWR een Christelijke Korfbalvereniging (kortweg CKV) moest zijn, welke conform de wens van de leden bij de CKB werd aangemeld. Volgens alle officiele stukken die ik heb kunnen vinden (zoals notulen van besuursvergaderingen, de statuten van RWR en de officiele gegevens van het KNKV [welke uiteraard van de CKB zijn overgenomen], is de officiele oprichtingsdatum maandag 1 juli 1957. In het officiele blad van de CKB “Lichaamsoefening”, 33e jaargang No 13 van 25 juni 1957, resp. No 14 van 6 juli 1957 & No 15 van 20 juli 1957 kwamen we de volgende stukjes hierover tegen;

“Onze propagandist, de heer Dulfer, is hard bezig contacten te leggen te Moordrecht, Rhoon en Schiebroek.

In samenwerking met onze voorzitter, de heer Van Huizen, worden oprichtings-vergaderingen belegd.

“De propaganda-wedstrijden welke te Rhoon en Moordrecht, respectievelijk op zaterdagavond 22 en woensdagavond 26 juni gespeeld zijn, hebben jammer genoeg niet veel bekijks gehad. Te Rhoon is dit te wijten aan het slechte weer, terwijl te Moordrecht ter plaatse niet veel reclame gemaakt was door de contactmensen. Gelukkig werd dit in Rhoon goed gemaakt door de oprichtings-vergadering.

We mogen ook goede hoop hebben, dat er in RHOON een club zal verrijzen, de C.K.B. waardig. De heer Scholtens, oud voorzitter van B. E. O. te Baamsbrugge, verleent enthousiast zijn medewerking. Zaterdag, 22 juni speelden D.I.O. en ROTTERDAM-ZUID een propagandawedstrijd. Jammer was het, dat het weer niet erg aanlokkelijk was. Tevoren was de afdelingsprop. met een geluidswagen door Rhoon gegaan, zodat de inwoners in ieder geval enigszins vertrouwd gemaakt zijn, met onze sport. Een belegde vergadering, leverde nogal enkele belangstellenden op.

Vervolgens is het wat betreft de nieuwe club in Rhoon een tijdje stil in “Lichaamsoefening”. Echter, ineens komen we in “Lichaamsoefening”, 33e jaargang No 21 van 19 oktober 1957 een opmerkelijk bericht tegen;

Zaterdag 22 juni werd een propaganda-wedstrijd te Rhoon gespeeld door Rotterdam-Zuid en D.I.O. Enige dagen later werd er een bijeenkomst gehouden, waaruit bleek, dat er nogal belangstelling was. Verdere activiteiten werden later gestagneerd door vacanties, doch op donderdag 26 september werd er een korfbalvereniging opgericht. Haar naam is R.W.R. (Rood Wit Rhoon). We twijfelen er niet aan of R.W. R. zal onder de energieke leiding van de heer Scholtens uitgroeien tot een sterke en grote vereniging.

Door gebrek aan plaatsruimte werd bovenstaand afdelingsnieuws eerst thans afgedrukt.

Na de oprichting 

In februari 1964 namen dhr. G.J. Lensink en mevr. T. Lensink-Lub afscheid van RWR, in verband met verhuizing van de Pieter Groenenboomstraat 12 te Rhoon naar Wieringerwerf. Aan beiden had RWR veel te danken en daarom werden zij in het najaar van 1964 terecht tot “Lid van Verdienste” benoemd.

Op de Algemene Ledenvergadering van maandag 21-12-1970 trad dhr. J. Scholtens als bestuurslid af. Hij was vanaf de oprichting ononderbroken en vol overgave bestuurslid (waarvan ruim tien jaar voorzitter) geweest. De Algemene Ledenvergadering van 21-12-1970 benoemde dhr. J. Scholtens terecht tot “Erelid van RWR.

“Competitie-indeling 1957-1958. Tenslotte een prettig geluid. In Rhoon is een nieuwe vereniging opgericht.

Deze club neemt deel met een twaalftal aan de lopende competitie. Zij is ingedeeld in de 4e klas 0, die thans is opgebouwd uit 10 twaalftallen.

Chr. Korfbalver. Rood-Wit – Rhoon (R. W. R.).Aantal leden 17. Voorzitter: J. Scholtens, Rijsdijk 20; secretaris.:G.J. Lensink, Dorpsdijk 38; penningmeesteresse: Mevr. C. v.d. Berg, Rijsdijk 26.

Nog geen veld.

Clubkleuren: rood/wit gestreept shirt. Witte broek/rok.

Ondanks de heersende A-griep speelde RWR zijn eerste wedstrijd op 22 oktober 1957 uit tegen Bolnes 3. Het werd 9 – 3. In “Lichaamsoefening” No 23 van 16 november 1957 lezen we over deze wedstrijd het volgende;

Veel geoefend was er nog niet en daarom zou het geen kunst geweest zijn, voor de tegenpartij, om met 20-0 of zo te winnen. Ze zouden daarmee beslist geen plezier gehad hebben en de nieuwelingen nog minder. Ze speelden daarentegen bijzonder sportief, prettig en propagandistisch. Een speler die voor t eerst korfbalt, vergeet wel eens te verdedigen. Er werd dan ook niet geschoten, maar de tegenstander verteld, wat hij moest doen. Dat gebeurde verder welhaast bij iedere overtreding. In de aanval werd meer dan eens een kans weggegeven, terwijl er zeer soepel verdedigd werd. “E. Dulfer”.

Wat denkt u, zou dit hedentendage ook gedaan worden???? Vervolgens stonden de volgende wedstrijden voor RWR in het wedstrijdprogra mma vermeld:

9-11-1957: Kwiek 3 – RWR, scheidsrechter: Van Dijk, uitslag: 20 – 1.

30-11-1957: DIO 5 – RWR, scheidsrechter: Roest, uitslag: 5 – 0.

7-12-1957: Blauw Wit 2 – RWR, scheidsrechter: J. Vis.

14-12-1957: KOAG 3 – RWR, scheidsrechter: ‘t Hart.

21-12-1957: TOP 4 – RWR, scheidsrechter: Van Gulik.

Ik hoor diverse RWR mensen denken/overleggen; Dhr. J. Vis ??? Is dat de heer J. Vis die menig RWR lid getraind en gecoacht heeft??? Jawel, dat is hem. Hij had in 1955 zijn spelleiderdiploma en samen met onder andere Bart en Ben Crum (laatstgenoemde was op latere leeftijd vele jaren Bondscoach van Nederland) zijn trainersdiploma gehaald.

Uit diverse mededelingen heb ik begrepen dat dhr. J. Vis deze wedstrijd op 7-12-1957 niet hoefde te leiden. Want in “Lichaamsoefening” No 26 van 21 december las ik het volgende; “Daar de vereniging RWR te Rhoon slechts de beschikking heeft over spelers waarvan de leeftijd nog onder de 16 jaar ligt, is op hun verzoek dit twaalftal uit de 4e klasse 0 teruggetrokken en overgeplaatst naar de junioren-klasse E. Alle gespeelde wedstrijden in de 4e klasse 0 komen te vervallen”. Als u het misschien aan mij vraagt; ik vind dit een vestandig besluit, omdat (volgens mij) de RWR leden in dit geval meer in de juniorenklasse dan in de seniorenklasse kunnen leren.

Omdat RWR nog niet over een veld beschikte, werden alle wedstrijden op het veld van de tegenstander gespeeld en werden al deze wedstrijden zonder gemopper door een scheidsrechter van de tegenpartij (thuisploeg dus) geleid.

De eindstand van het eerste korfbalkompetitieseizoen in de Junioren E klasse was:

Gesp. Gew. Gelijk Verl. WdPnt. Doelpnt

1. Oranje Nassau A 10 9 1 0 19 61 – 10.

2. Bolnes A 10 6 2 2 14 47 – 18.

3. Blauw-Wit A 10 5 3 2 13 46 – 16.

4. RWR A 10 2 3 5 7 11 – 42.

5. Spirit A 10 2 1 7 5 9 – 34.

6. TOP B 10 0 2 8 2 9 – 63.

Voorwaar, in het eerste seizoen een middenmoter dus en dus beslist geen slecht resultaat!!!

In korfbalseizoen 1960 – 1961 werd RWR voor het eerst kampioen in klasse IV C en eindigde RWR 2 op de 7e en laatste plaats van deze klasse. De kampioenen werden door Volharding met muziek het dorp binnen gehaald en er werd een speciale oorkonde gemaakt, welke de overige leden voor f 1,50 konden aanschaffen.

Gesp. Gew. Gelijk Verl. WdPnt. Doelpnt

1. RWR 1 12 11 1 0 23 118 – 23.

2. SSV 2 12 9 1 2 19 73 – 38.

3. Spirit 3 12 5 2 5 12 44 – 51.

4. ‘t Waterschip 2 12 5 1 6 11 50 – 69.

5. DBT 12 3 3 6 9 42 – 74.

6. Rotterdam-Zuid 4 12 2 3 7 7 28 – 64.

7. RWR 2 ** 12 1 1 10 0 29 – 65.

Daar RWR voor seizoen 1957-1958 officieel was ingedeeld, moesten de leden zich uiteraard ook aan de officiele reglementen houden. Gelukkig, zo las ik, waren er weer spelregelboekjes te koop. “Met ingang van heden kosten de spelregelboekjes 50 ct. Per stuk. Bestellingen uitsluitend per giro (172.94 t.n.v. Penningm. Wedstr.-Cie. C.K.B. te Rotterdam), waarna omgaand toezending volgt.”

Even iets verderop las ik dat het reglement over “Gevaarlijk schoeisel” (Par. 6 van de officiële spelregels) was veranderd. “Verboden als gevaarlijk schoeisel met versterkte neuzen of zware hakken, met metalen zoolbeslag of spikes. Zoolbeslag, waarvan de bevestigde spijkers niet met zekerheid binnen het loopvlak van het beslag blijven, is niet toelaatbaar, evenmin als leren zoolbeslag (onafhankelijk van de bevestiging) dat dikker is dan 6 mm en rubber zoolbeslag (idem) dat dikker is dan 6 mm”. De toelichting luidde: “De T. C. heeft zich bij het vaststellen van bovenstaande redaktie laten leiden door de overweging, dat schoeisel gevaar voor medespelers kan opleveren, indien het te zwaar of te hard is, of indien het scherpe randen of uitsteeksels vertoont. Rubberzolen en rubber- of textiel-boven werk verdienen voorkeur boven leer. Leren schoenen zijn evenwel niet verboden, mits het bovenleer zacht of soepel is, terwijl de zool betrekkelijk licht moet zijn en niet buiten het bovenwerk mag uitsteken. Het grootste gevaar kan dreigen van uitsteeksels, zoals die, welke op gladde velden worden gebezigd ter voorkoming van uitglijden. Metalen uitsteeksels (spikes) zijn uiteraard verboden. Leren of rubber zoolbeslag (doppen of repen) of profilering mag geen grotere dikte hebben dan 6, resp. 8 mm. Voetbaldoppen zijn niet toelaatbaar. Grote zorg dient aan een veilige bevestiging van het beslag – zowel leer als rubber – te worden besteed. Geschiedt deze met spijkers, zo dienen de koppen daarvan duidelijk binnen het loopvlak van het beslag te blijven. De voorkeur ……. ”

Dit lezende, besefte ik, dat de leden van het nieuwe RWR menig uurtje aan het zoeken en passen van het juiste schoeisel besteed moeten hebben.

Maar natuurlijk publiceerde de TC ook nog andere belangrijke zaken, zoals:

Invallersbepalingen; In afwijking van art. 64, 2e alinea, R. v. w., geldt dat senioren 5x en junioren 4x mogen invallen in een hoger twaalftal. Voor junioren telt ook het invallen in een seniortwaalftal mee. Er wordt met nadruk gewezen, dat de Medische commissie het laten meespelen van junioren in seniortwaalftallen ten sterkste ontraadt.

Deelneming junioren; Junioren in de leeftijd van 10-12 jaar mogen slechts aan comp.wedstrijden voor junioren in de leeftijd van 12-16 jaar deelnemen, indien voor elk geval afzonderlijk een medische verklaring kan worden overlegd dat hiertegen geen bezwaar bestaat. Voor een juniorencomp. in de leeftijd van 10-12 jaar is een dergelijke verklaring niet noodzakelijk.

Uit pedagogisch oogpunt van de jaren 60, waren de junioren de jongste korfballers, welke in twee leeftijdscathegorien was verdeeld, te weten: 14-16 jaar en 10-13 jaar (bij de 10-13 jarigen sprak men ook wel van adspiranten). In “Lichaamsoefening”, 33e jaargang No 19 van 21 september 1957 (onder het hoofdje “Afdelings – Allerlei”) las ik de volgende mededelingen, welke evenzogoed in een NK van nu had kunnen staan:

Nu de competitie weer in volle gang is, willen wij ook van deze plaats af de verenigingsbesturen nog eens attenderen op verschillende dingen;

1. Vergeet u vooral niet op zaterdagavond tussen 6.30 uur en 7.30 uur de uitslagen van de gespeelde wedstrijden door te bellen aan de heer Van Zijverden.

2. Zorg dat uw spelers in volledig clubcostuum in het veld verschijnen. De scheidsrechter heeft het recht deelname te weigeren bij niet voldoen daaraan.

3. Alle spelers(speelstes) dienen medisch gekeurd te zijn en de keuringsbewijzen moeten reeds bij de competitieleider zijn ingeleverd. Zorg dat de ontbrekende zo spoedig mogelijk ter bestemder plaats komen.

4. Maak het de competitieleider niet onnodig moeilijk; vraag alleen in uiterste noodzaak uitstel en tracht vastgestelde wedstrijden te doen spelen.

5. Gaat een wedstrijd niet door om een of andere reden, vergeet dan niet ook de scheidsrechter te waarschuwen.

6. De dames en heren scheidsrechtes zouden we willen verzoeken zo min mogelijk af te schrijven voor de te fluiten wedstrijden en is men beslist verhinderd, laat dit dan vooral tijdig aan mevr. van Wijngaarden weten, zodat zij tijd heeft een vervanger te zoeken, Ook zij kan geen ijzer met handen breken en heeft het al moeilijk genoeg om alle wedstrijden gefloten te krijgen.

Er is maar weinig niews onder de zon. Zo moesten ook in deze jaren de twaalftalopgaves, wedstrijdformulieren, enz. volledig en duidelijk ingevuld worden en op tijd ingeleverd zijn wilde men niet beboet worden. Toentertijd moest op de voorzijde van de wedstrijdformulieren het klassenummer en rangnummer van het twaalftal (dus niet alleen de naam van de beide twaalftallen) en aan de achterzijde van de formulieren naam vereniging met in een zwart omlijnde vakje het rangnummer van het betreffende twaalftal 1, 2, 3, enz. of a, b, c, enz. In kolom 2 invullen uit welk twaalftal ingevallen wordt en in kolom 3 het aantal malen dat reeds ingevallen is (inclusief de wedstrijd waarop het formulier betrekking heeft). Valt een speler uit de reserves in het laagst geplaatste twaalftal in, dan vermeld men eveneens een R in kolom 2. Is dit een reserve-junior dan een RJ. Alle betrokken personen dienen de kaart te tekenen. De aanvoerders hebben de plicht er voor zorg te dragen dat dit ook gebeu rd. Geen enkele handtekening mag ontbreken.

Scheidsrechter, beide aanvoerders en verantwoordelijke clubfunctionaris dienen te tekenen.

U ziet, toentertijd was het wedstrijdformulier toch wel uitvoeriger dan onze huidige wedstrijdformulieren en het is dan ook niet zo verwonderlijk dat we het eerste seizoen een paar maal tegen een administratieve boete opliepen. Ook stonden er in het eerste korfbalseizoen van RWR een paar belangrijke vergaderingen op de agenda, zoals een Bijzondere Algemene Vergadering (in verband met wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement en het Reglement van Wedstrijden) en uiteraard de Jaarlijkse Algemene Vergadering, de Afdelingsvergaderi ngen met de bijbehorende voorbesprekingen. Vandaar ook dat RWR enorm blij was met de helpende hand op bestuurlijk gebied van de familie Ouwens. Dat waren mensen die in Rhoon woonden, maar betrokken waren bij de Rotterdamse korfbalvereniging THOR (Tot Heil Onzer Ribbenkast). Bijkomend voordeel; ook de eerste oefenpartijtjes waren nogal eens tegen een team van THOR.

In “Lichaamsoefening”, 34e jaargang No 11 van 19 mei 1958, las ik dat Erevoorzitter van de KNKB en Ridder in de Orde van Oranje – Nassau dhr. N. Broekhuysen op 81 jarige leeftijd was overleden.

In korfbalseizoen 1958 – 1959 was RWR 1 met Succes, Blauw-Wit 3, TOP 5, ODI 3, KOAG 3, DIO 4, TOP 6 en Rotterdam-Zuid 4 ingedeeld in de 4 e klasse D en was RWR junioren A met Oranje-Nassau A, TOP A, Spirit A, Bolnes A en ODI A ingedeeld in de Junioren klasse E.

In het wedstrijdprogramma voor RWR 1 & RWR A zie ik tot en met 11 oktober 1958 alleen maar uitwedstrijden en vanaf 18 oktober mis ik bij thuiswedstrijden van RWR de toevoeging (terr. .. .). Hieruit leid ik af dat wij vanaf 18 oktober 1958 ook over een speelveld beschikken.

Uit een krantenartikel in Rhoon Vooruit van 26 mei 1977 onder de titel “csv RWR 20 jaar jong haal ik de volgende gegevens aangaande de RWR velden tot dat moment: “De oud-leden en misschien ook wel de oud-Rhoonenaars weten waarschijnlijk nog wel dat de oude gymzaal (deze stond vroeger bij het Groene Kruis gebouw) en het parochiehuis de eerste trainingsgelegenheden waren. Het eerste buiten-trainen geschiedde op het plein voor de oude christelijke school (deze stond aan de Rijsdijk). Alle lichten in de school brandden dan zodat er licht genoeg was om bij te trainen.

Een veld om op te spelen heeft altijd voor moeilijkheden gezorgd. Het begon aan de Kleidijk (vlak bij Mos). Hier was een lapje grond waar RWR kon spelen, echter, we moesten weg en kwamen in het park terecht. Na enkele seizoenen alhier waren er weer nieuwe terreinen, nu aan de Omloopseweg. Maar ook hier konden we niet blijven, want dit zouden voetbalvelden worden, dus vertrokken we maar weer zo lang naar het park, om daar te blijven spelen tot WCR op z’n nieuwe terrein aan de Omloopseweg kon gaan spelen.

Nu (1977) kunt u RWR dan in aktie zien op het oude veld van WCR. Daar aan de Zwaluwenlaan/Sportlaan speelt RWR met 3 senioren-, 1 junioren-, 2 a aspiranten-, 1 b aspiranten- en 2 c pupillenteams. Uit een jaarverslag las ik dat bestuursleden diverse boeren en waarnemend burgermeester dhr. Polak hebben bezocht, om een “eigen” stukje korfbalveld te verkrijgen. Uiteindelijk werd dhr Schaberg bereid gevonden om een schitterend stukje grasveld aan de Kleidijk aan RWR te verhuren en tevens maakte hij dit stukje terrein kosteloos voor RWR bespeelbaar.

In een later stadium werd met dhr. Schaberg een huurprijs van f 75,00 per jaar overeengekomen. Toentertijd hadden de scheidsrechters nogal eens klachten over de onzichtbare lijnen dankzij het lange gras. De rasechte verenigingsheren M. Molenaar, Sikkens en Zuidam maakten, voorafgaand aan de thuiswedstrijden van RWR, het speelveld schoon van uitwerpselen en en speelgereed, zodat de scheidsrechter de vaklinten goed kon zien en het gras lekker bespeelbaar en dus niet te lang of te kort was. Linten voor een korfbalveld kostten toen ca. f 40,00.

Tevens werd een haspel voor deze linten aangeschaft. Gras maaien kostte f 200,00 en daarom werd uitvoerig geinformeerd/gekeken naar mogelijkheden om hier schapen te mogen laten grazen, zelf schapen te houden, of dat bevriende sportverenigingen het gras tegen een vriendenprijsje wilden maaien. In augustus 1961 kon de felbegeerde “Suffolk Demon” grasmotormaaier worden aangeschaft en werd deze gelijk door de heren Molenaar, Groenenboom en Leentfaar uitgeprobeerd. Hij deed het best, alleen met lang gras had hij moeite en dus speelde RWR vrijwel altijd op een kort geschoren thuisveld. De heren Molenaar en Zuidam zorgden daar uitstekend voor.

Zoals wellicht aan u bekend, c.q. door u begrepen zal worden, was het beginnende RWR financieel niet zo draagkrachtig en dus bleven de broodnodige kleedruimtes, een ballennetje en een haspel op een verlanglijstje staan. Een goed ballennetje kon al vrij snel aangeschaft worden, maar de kleedruimtes bleef in de beginjaren een probleem. Gelukkig was mevr. C. Pijpers zo bereidwillig om een schuur op de relevante zaterdagmiddagen als kleedruimte af te staan en legde dhr. Sikkens een “bruggetje” om de route naar de “kleedruimte” te verkorten.

Op 22-08-1959 organiseerd RWR zijn eerste “RWR junioren series”. Hiervoor is het voetbalveld a f 15,00 gehuurd. Door de Oranjevereniging wordt RWR op maandag 31-08-1959 1 uur aangeboden voor een propagandawedstrijd. Ook organiseerde RWR een “Nederlaagserie”. KOAG 2 werd de winnaar en een gegrafeerde beker werd nagestuurd.

Uiteraard moet ik ook iets over de “Bondsdag” vertellen. De Bondsdagen waren toernooidagen, welke door de CKB georganiseerd werden. De eerste Bondsdag was in 1923 en wel in Delft. Hieraan deden toen nog geen tien twaalftallen mee, maar het idee van bestuurslid dhr. Schipper kreeg een vervolg. I.v.m. het weer werd sinds 1951 de Bondsdag op 2e Pinksterdag i.p.v. op 2e Paasdag georganiseerd. In 1960 was het aantal deelnemende twaalftallen 387, waaronder RWR !!! Wanneer u een keer de Zaalfinale in Ahoy heeft meegemaakt, kunt u zich misschien voorstellen hoe gezellig druk het bij zo’n finalewedstrijd was.

Het vinden van een goede, onafhankelijke maar ook “betaalbare” trainer (ik weet het; dit is een relatief begrip) was ook voor RWR een moeilijke opgave. Er werd geinformeerd bij de secretaris van de afdeling, maar die had op dat moment geen namen. Daarom was het helemaal nog niet zo’n gek idee dat op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van de CKB, afdeling Zuid-Holland Zuid, in hotel Ponsen, een oproep werd gedaan voor een goede trainer.

Ook in “Lichaamsoefening”, 35e jaargang No 11 werd een oproep geplaatst, waarin ik las dat ook Succes en ZKV op zoek naar een trainer waren. Dhr. Keijzer word bereid gevonden om de RWR teams op donderdagavond (in plaats van op de vertrouwde woensdagavond) voorlopig te trainen.

Een delegatie van het Bestuur was op een sombere avond op zoek geweest naar het huisadres van dhr. J. Vis, doch had hem helaas nog niet kunnen vinden. “De Blauwe Treffers” uit Spijkenisse hadden meer succes en legde hem vast.

In seizoen 1959-1960 werd, na wikken en wegen en in goed overleg, de contributie voor ouders die lid waren bedroeg f 0,10 per week, voor juniorleden f 0,25 per week en voor senioren f 0,35 per week. Hierbij kwam dan nog wel een verplichte sportkeuring (bijdrage f 1,00 p.p. voor senioren en f 0,50 p.p. voor junioren), bijdrage in de eventuele reiskosten met een huurbus van de fa. Niemantsverdriet, Palsgraaf of Snel & Co naar uitwedstrijden (welke te ver voor de fiets waren) en zaalhuur f 0,40 p.p.) van microwedstrijden. Voor “dienstplichtige militairen” (weet u nog wel, oudje) was de contributie halfgeld (dus f 0,175 per week). Eind seizoen 1963-1964 zag het bestuur zich genoodzaakt bovenstaande contributies met f 0,05 te verhogen. Ter vergelijking; huurprijs voor een woning was toen ongeveer f 40,00 per week.

RWR kende toentertijd voor reiskosten wel een gezinsregeling; het 3e en 4e lid (en indien van toepassing elk hieropvolgende lid) uit een gezin mocht gratis meereizen met de bus. De bijdragen aan een gezellig daagje uit op tweedepinksterdag naar De Bondsdag (een gigantisch korfbaltoernooi welke door de CKB werd georganiseerd) bedroeg toen f 5,00 voor senioren en f 2,50 voor junioren. In deze dagen was een “Sportkeuring” door een arts verplicht. Deze sportkeuringen werden tot halverwege 1960 door Dr. Sartorius kosteloos gedaan. In augstus 1960 werd met dr. Sartorius overeengekomen dat hij voortaan voor deze verplichte sportkeuringen f 1,00 per seniorlid (welke door elk seniorlid zelf betaald moest worden) en f 0,50 voor elk juniorlid (welke door RWR werd betaald).

In september 1961, na overleg met dhr Schaberg en toestemming van de eigenaar dhr. Klement alsmede van de burgermeester Bos, wist dhr. M. Molenaar een paar schitterende bilgen op de kop te tikken, welke als fundering voor de (in die dagen) schitterende en riante kleedruimtes met een kleine verkoopruimte. Dhr. Sikkens werd bereid gevonden om als beheerder van deze verkoopruimte op te treden.

Later verzorgen dhr. L. Meerkerk, J. Scholtens en G.J. Lensink de training. Hierna tot 1962 dhr. Kouwenhoven.

In augustus 1960 werden de volgende personen aanvoerder: Senioren 1; A. Molenaar, Senioren 2; J. Scholtens jr., Junioren A; H. Zuidam en Junioren B; T. Bouman. Dhr. R. Leentfaar zal zorgdragen voor berichtgeving in de kranten.

In de jaren zestig leert de korfbalafdeling Dhr. L. Spruijt kennen als een goede doch strenge scheidsrechter van RWR. Van RWR oudgedienden begreep ik dat RWR in menig opzicht baat bij hem heeft gehad. Ik heb hem leren kennen als een goede (vervangende) scheidsrechter bij thuiswedstrijden, wanneer er bijvoorbeeld geen scheidsrechter kwam. Verder was hij natuurlijk aan de Sportlaan de kantinebaas.

Bij een bestuursvergadering kwam ter sprake dat spelers en speelsters al hun energie op de fiets wegtrapten en dat de tegenstanders erg blij waren met deze fietstocht. Toentertijd hadden nog niet zo veel ouders/leden een auto en dus was een huurbus de oplossing.

Hoewel RWR er niet prat op gaat de slogan bedacht te hebben, nam “Het Gezin” een belangrijke plaats in.

In de notulen van een bestuursvergadering van begin 1963 las ik dat dhr. Schaberg was overleden en dat dit stuk terrein (met RWR veld) nu door dhr. J. den Hollander gepacht werd. Bij een kennismakingsgesprek met RWR bestuursleden gaf Dhr. J. den Hollander te kennen dat hij in de nabije toekomst van dit stuk terrein een boomgaard wilde maken en dat RWR de eerstkomende 3 a 4 jaar door hem werd gedoogd. Een serieus probleem voor de nabije toekomst dus. Het bestuur besloot deze mededeling niet aan de grote klok te hangen en onopvallend naar een ander veld op zoek te gaan. Tevens werd besloten om alleen de “broodnodige onkosten” aan het veld te besteden.

Eind 1965 gaf dhr Den Hollander te kennen dat hij vanaf maart 1966 het gedeelte terrein zelf wilde gebruiken. Na overleg met WCR, was WCR bereid haar veld gedurende de resterende periode van de veldcompetitie te delen met RWR. Toentertijd korfbalden men het gehele jaar buiten, ook in de wintermaanden dus. De microcompetitie (tegenwoordig zaalkorfbalkompetitie) werd doordeweeks in de Rotterdamse Energiehal gespeeld. De kleedruimtes werden voor f 325,00 verkocht.

In 1964 werd RWR lid van het Sportbureau te Spijkenisse. Het lidmaatschap kostte RWR f 15,00 per jaar. Hierdoor konden de RWR speelsters en spelers voor f 2,50 om de twee jaar gekeurd worden. Zowel in het “La” als in de notulen van bestuursvergadering van RWR las ik dat RWR op zaterdag 7 september 1963 vrij kreeg van alle kompetitieverplichtingen, zodat de RWR-leden hun medewerking konden verlenen aan de Wielerronde van Rhoon. Ik hoor enkele mensen denken; “waar was dat nu goed voor en wat had RWR nu te maken met een wielerronde? Reden ze langs of over het RWR veld?” Wel nee mensen, het lag heel anders. RWR mocht (net zoals bij Koninginnedag 2007) met vele tientallen RWR-leden zijn medewerking verlenen aan dit evement en zo mocht de penningmeester van RWR na afloop van dit evenement zo’n slordige f 600,00 in de kas bijschrijven, zo las ik onder andere in het officiele bondsorgaan “La”. Hulde aan de vrijwilligers van RWR maar natuurlijk ook aan het toenmalige CKB-bestuur.

Ik denk dat ik “Plan Kret” in dit overzicht niet mag overslaan, dit omdat het volgens mij voor de CKB zeer belangrijk is geweest. Eind jaren vijftig kwam het KNVB met de voetbaltoto op de markt om extra geld te vergaren. Ook sportverenigingen van andere sporten konden van deze opbrengsten mee profiteren. Omdat de CKB met hun meeste leden tegen gokken waren (dit omdat sportbeoefening spelvreugde, open spel en ontspanning onder de wijden en open hemel moet zijn) ontwierp ds A.J. Kret, dominee van de Hervormde Kerk te Krimpen a.d. Lek (tevens adviseur van de N.C.S.U.) een alternatief financieringsplan, gebaseerd op donateurs en giften welke door de verenigingen opgehaald werden, aan de penningmeester van het CKB werden afgedragen, waardoor de financiele lasten van de verenigingen verlaagd konden worden.

Ook RWR heeft enkele jaren zijn steentje hieraan bijgedragen. Zo werden door de junioren tientallen brieven huis aan huis en bij Rhoonse bedrijven afgeleverd en werden de ingevulde brieven later door senioren opgehaald. In de notulen van de Bestuursvergadering van 2-4-1959 las ik dat de opbrengst ruim f 600,00 was, waarin inbegrepen een bedrag van f 182,00 van de vorige Rhoonse Korfbalvereniging. Tevens kwamen diverse andere Rhoonse Sportverenigingen met financiële toezeggingen, waardoor de Bestuursvergadering van 13-04-1959 reeds om kwart over tien (!!!) kon worden gesloten, zo las ik. Nu ik dit weer lees, ben ik wederom onder de indruk van deze schitterende opbrengsten!!! In “Lichaamsoefening”, 36e jaargang No 21 van 22 oktober 1960 krijgt RWR een eervolle vermelding aangaande deze opmerkelijke opbrengsten van zo’n jonge, kleine vereniging.

Landelijk sloeg “Plan Kret” echter onvoldoende aan, waardoor het rendement laag bleef. Diverse jeugdleden waren iedere week op pad om f 0,25 te innen bij Rhoonse geïnteresseerden, die de Christelijke Sportbewegingen financieel wilden steunen. Deze jongelui en toch wel een groot aantal Rhoonse ingezetenen hebben hun best gedaan. Maar tijden veranderen en zo besloot het bestuur van RWR (na een lange vergadering tot ver in de kleine uurtjes) om de donateurs in het voorjaar van 1963 te benaderen met het verzoek om de donaties aan “Plan Kret” om te zetten in donaties (rechtstreeks) ten gunste van RWR. Tevens worden, met wisselend succes, velen tientallen andere Rhoonse huishoudens bezocht met het verzoek om donateur van RWR te worden.

Naast deze donateursacties werden rond de eind maanden van het jaar tientallen speculaaspoppen en rond de begin maanden van het daaropvolgende jaar honderden oliebollen verkocht. En, zoals jullie zullen begrijpen, waren bij deze acties een groot aantal verenigingsmensen betrokken en was er veel lol tijdens de voorbereiding, het verkoop en (vooral van de 1e en 2e penningmeester natuurlijk) bij het tellen van de opbrengsten. Na invoering van de “verkeersdriehoeken” werden zelfs tientallen driehoeken door de RWR leden verkocht. Daar het in ons landje nogal eens regent, gingen er ook vele RWR paraplu’s naar Rhoonse ingezetenen. Ook werden er vele jaren vele kaarsen verkocht. Bij al deze sponseringsacties mag ik natuurlijk niet die posters met de thuiswedstrijden van RWR 1 (en de nodige reclameuitingen natuurlijk) vergeten. Ook hiervoor waren veel RWR leden in de weer.

Eind 1963 verstuurd het NCSU aan alle kerken een oproep om de Christelijke Sportverenigingen in woord en daad te steunen. Ook in Rhoon werd hieraan gehoor gegeven en mocht ook RWR sponsorgelden van de kerk ontvangen.

In de vijftiger en zestiger jaren was het heel gewoon dat een (korfbal)vereniging een “toneelgroepje” had, die op Ledenvergaderingen en gezellige avondjes optraden. In de notulen van de Algemene Ledenvergadering van vrijdag 13 december 1963, welke gehouden werd in het Hervormd Centrum te Rhoon, las ik dat ook RWR een toneelgroep had. Deze toneelgroep bestond uit Dit Molenaar, Hennie van Hengel, Alie de Jong, Rein Leentfaar, Leo Bijl, Krijn van Bennekom en souffleur A. Molenaar door dhr. Kruis. Ik weet niet welk stuk opgevoerd werd, maar wel dat het ingestudeerd was onder leiding van dhr. GJ. Lensink en dat de zaal genoten heeft van deze uitvoering. Deze prestatie moeten de ambtenaren van het Gemeentehuis echter ook ter oren zijn gekomen, want anders kan ik niet verklaren waarom RWR ineens werd aangeslagen met “Vermakelijkheidsbelasting”. Uiteraard werd hiertegen bezwaar aangetekend en werd deze belastingaanslag na een lange bedenktijd weer ingetrokken. Hedentendage komen we niet zo veel toneelgroepjes bij sportverenigingen meer tegen, hooguit op kampweekenden en kampvakanties. Wel komen we geregeld play-back optredens (ook een soort toneeloptreden natuurlijk), filmavonden en discoavonden in korfballand tegen.

Op 23-12-1961 was een juniorentoernooi RKB – CKB in de Energiehal georganiseerd waaraan ook de A junioren van RWR deelnamen en als prijswinnaar te voorschijn kwamen.

De 35e Bondsdag in 1962 was ook een bijzondere RWR dag in Utrecht. Op deze 2e Pinksterdag na men RWR 2, RWR B en RWR C de hoofdprijs mee naar huis. Op deze dag waren meer dan 5.000 korfballers actief aanwezig, dat wil zeggen dat ca. 52% van de CKB leden aanwezig was.

In het jaarverslag van 1962-1963 las ik; “Dit jaar hebben we ook een veteranengroepje, dat op de woensdagavond traint en hoe. Het belooft een goed twaalftal te worden. We kunnen ons voorstellen dat zich al enkele leden van het twaalftal zorgen maken hoe dat in de toekomst afloopt. Zullen dezelfde spelers van het twaalftal gehandhaafd kunnen blijven of zullen ze hun plaatsen vervangen zien door enkele veteranen? Enfin, dat is voor latere zorg”.

In velerlei opzichten waren 1964 en 1965 voor RWR bijzondere jaren. Gezien de bouwvallige staat, kon RWR eigenlijk niet meer in de oude gymzaal trainen. Na diverse gesprekken bereikte het Bestuur een overeenkomst, zodat we voortaan ‘s winters in de voormalige RK school konden trainen.

Op 16-12-1964 werd de 1e paal geslagen voor het nieuwe gymlokaal aan de Sportlaan. Het 1e team van RWR werd na een beslissingswedstrijd kampioen en promoveerde naar de 2e klasse. Dhr. Kootstra had deze beslissingswedstrijd gefilmd en zo konden de RWR leden op de Algemene Ledenvergadering op 11-12-1964 deze overwinning (nogmaals) meemaken.

Maar, niet vergeten, ook RWR junioren A was verdiend kampioen geworden en de meeste overige RWR teams hadden een goed korfbalseizoen gehad. Op 20-06-1964 was de feestavond in de grote zaal van het Hervormd Centrum, welke heel goed bezocht werd. Voor deze avond waren ook B&W van Rhoon met hunne dames, trainer dhr. Kouwenhoven met zijn vrouw, het bestuur van WCR, het bestuur van Energie, het bestuur van zwembad Rhoon, secretaris van CKB afdeling Zuid-Holland Zuid dhr. Dulfer en scheidsrechter L. Spruijt met zijn vrouw uitgenodigd. De overeenkomst met dhr. Kouwenhoven werd verlengd en zijn honorarium was f 10,00 per avond.

Op 25 juli 1964 start de “Drentetour” vanuit Rhoon. Hier kan ik verder niets over vinden, behalve dan dat Coby de Raadt tijdens de eerste wedstrijd een beenblessure opliep en enige tijd rust moest nemen. Zij kreeg als troost een doos met fruit.

Op de Bestuursvergadering van 13-11-1964 werd een brief van dhr. L. v.d. Jagt uit Barendrecht behandeld, met het verzoek om tot oprichting van een Volleybalafdeling te komen. Het Bestuur stemde unaniem voor en legt deze beslissing aan de Algemene Ledenvergadering van 11-12-1964 voor. De vergadering gaat accoord en in januari 1965 worden stencils rondgebracht en een oproep in “Rhoon Vooruit” geplaatst met de mededeling dat RWR ook wil gaan volleyballen. Op 01-02-1965 volgde in het Hervormd Centrum een kennismaking en infoavond voor de toekomstige RWR volleyballers. De startcontributie was f 1,00 voor allen volleyballers en f 0,50 voor korfballeden die ook wilden gaan volleyballen. Er werden spoorslags twee volleyballen aangeschaft en de fam. Stok stelde een volleybalnet in bruikleen ter beschikking. Oud RWR lid J. Groeneveld stelde zich na een oproep in “Rhoon Vooruit” beschikbaar als volleybaltrainer en er werd toegetreden tot de “NC Vo”.

Op de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van 10-09-1965 in een zaal van de Gereformeerde Kerk in Rhoon werden de gewijzigde Statuten aangenomen en veranderde de Christelijke Korfbalvereniging RWR in Christelijke Sportvereniging RWR. In verband met deze naamswijziging, trad op de Algemene Ledenvergadering van 09-12-1965 in het Hervormd Centrum het gehele Bestuur af om plaats te maken voor een nieuw Bestuur overeenkomstig de nieuwe Statuten.

Dhr. Wevers is de 1e volleybaltrainer, maar helaas moest hij i.v.m. drukke werkzaamheden in juni 1965 al stoppen. Dhr. Keppel volgde hem in september op.

Vanaf september 1964 waren er diverse orienterende gesprekken om tot oprichting van een “Sportraad” te komen en dhr. J. Scholtens en L. Kruis vertegenwoordigden RWR. In de notulen van 26-04-1966 staat vermeld dat de “Sportstichting Rhoon” is opgericht. De eerste voorzitter van de Sportstichting was dhr. C. Euser en de aangesloten verenigingen stortten vervolgens f 25,00 in de toen nog lege kas van de Sportstichting. RWR neemt in 1965 deel aan een Microtoernooi in Utrecht en in Naaldwijk en namen van beide toernooien de hoofdprijs mee naar huis. Om al deze prijzen mee naar huis te kunnen nemen waren boodschappentassen nodig en zo had RWR in 1965 (naast een paraplu-actie) ook een boodschappentassenactie en ook deze actie liep uitstekend. Lex Meerkerk en Dit Molenaar worden uitgenodigd door de “Keuzecommissie” van de Afdeling Z-H Zuid om plaats te nemen in een selectieteam, welke op woensdag 19-05-1965 in Ridderkerk moest spelen.

In seizoen 1965-1966 kon RWR voor het eerst gebruik maken van het nieuwe gymlokaal aan de Sportlaan. Dit had echter wel als bezwaar dat de aanwezige leiding over bepaalde papierenlactes moest beschikken. Na overleg werd ook hiervoor een passende oplossing gevonden en werd dhr. J. Scholtens bereid gevonden hier de trainingen te verzorgen.

Eind mei 1966 krijgt RWR toestemming om een gedeelte terrein van de toekomstige Gemeentelijke Sportvelden aan de Essendijk/Omloopseweg te gebruiken. Betreffend gedeelte terrein was echter niet op tijd gereed en dus was er spoedberaad met de Gemeente. RWR kreeg toestemming om in het park nabij de Burgemeesterswoning te korfballen. In overleg via de Sportstichting krijgt RWR een ruime verkleedruimte aan de Essendijk/Omloopseweg.

Mede op voordracht van dhr. B. v.d. Schelde komt tafeltennis ter sprake in een Bestuursvergadering. Na wijs beraad stemde het Bestuur unaniem voor en besluit een oproep in “Rhoon Vooruit” te plaatsen. Hierop komen achttien positieve reacties binnen. Op de Algemene Ledenvergadering, op 19-12-1966 in de hal van de Gereformeerde kerk aan de Kleidijk, werden deze plannen aan de vergadering voorgelegd en goedgekeu rd en zo werd tafeltennis bij RWR een feit. Voorlopig werd de hal van de Gereformeerde Kerk gehuurd voor f 125,00 per jaar.

De heren D. Suvaal, B. v.d. Schelde en W.F. van Tilburg vertegenwoordigen de afdeling tafeltennis in het Bestuur. De tafeltennisleden waren toen de heren: W.S. visser, J.F. Morin, B. v.d. Schelde, G. van Alewijn, A.C. van Wingerden, L.C. Goedvolk, P. Bastemeijer, H. vld Berg, J. van Herk, W.F. van Tilburg, A. Robben sr, A. Robben jr, M.J. Wiemer en D. Suvaal. In dit overzicht vinden we ook Mej. A. van Gent en de jongens Hans Geeve, Leen v.d. Ent, Dik Schouten en Helmut Baier.

In 1967 komt de “Rhoonse Sportkrant Gonfalon” voor het eerst uit en wordt enthousiast door de leden ontvangen. Dhr. B.G. Euser is hoofdredacteur, mej. L. Roobol redactiesecretaresse, dhr. P.L. Groeneweg sportredacteur en dhr. D. Suvaal zakelijk leider.

Zoals u hieronder kunt lezen, veranderde in 1969 de redactie.

Dhr. J. Vis wordt in seizoen ’67-’68 trainer bij RWR, terwijl dhr. R. Leentfaar in seizoen ’69 -’70 competitieleider was. Via Gonfalon worden de leden uitgebreid geinformeerd over de verdergaande samenwerking van CKB en KNKB, resp. De Gezamelijke Competitie in seizein 1970-1971 en het samengaan van de CKB en de KNKB daarna.

In 1974 ruilt RWR het vertrouwde verenigingsblad “Gonfalon” in voor “RWR Nieuws Extra” met in de redactie Jaco Kleemans, Pieter de Knegt, Bart Pluijmers en Gert de Lange, terwijl menige schitterende pentekening werd uitgedacht en vervaardigd door P. den Hond, Wiebren Dijkstra. Ad Pluijmers voegde zich hierbij. Techn. medew; dhr. Schraverus. Het RWR clubhuis is verbouwd en heeft er een vleugel bijgekregen. Bij de Gemeente werd het verzoek ingediend en ingewilligd om de kleedruimtes van de gymzaal te mogen gebruiken.

Hiernaast is dhr. Linus Spruijt afgebeeld. Deze afbeelding is van dhr. Den Hond. Alle jaren aan de Sportlaan was dhr. Spruijt niet alleen scheidsrechter en kantinebeheerder, maar ook trainer, Lid van de Technische Commissie, enz. enz.

Wanneer Rhoon in 1975 een sporthal of een ruimere mogelijkheid om te trainen in de zaal had gehad gedurende de wintermaanden, dan had RWR met gemak zo’n vijftig extra leden kunnen inschrijven. Het Bestuur heeft deze mogelijkheid nu moeten afhouden. Wel komen diverse leden van DIO uit Rotterdam Charlois, die opgeheven werd, naar RWR over. De verenigingen ontvangen bericht van de Gemeente over nieuwbouwplannen van een sporthal en een zwembad.

RWR junioren doen het bijzonder goed. Ze scoorden maar liefst 313 doelpunten micro + veld en (nu komt toch wel het bijzondere) ze lieten er slechts 40 door!!! RWR junioren werd beide kompetities verdiend kampioen. Verder werd ook het 4e in de micro en de aspiranten A1 en C1 op het veld kampioen. Het 1e degradeerde helaas in de micro. De SvSvRWR doet zijn intrede, hetgeen stond voor Supportersvereniging van Sport vereniging Rood Wit Rhoon.

We kregen het micro-kampioenschap van Nederland op 13 maart 1976 in Ahoy. In Ahoy werden veel Poortugaal en RWR leden begroet als toeschouwer of als medewerker. Daar de veldkompetitie dit jaar vroeg was afgelopen, werd op voorstel van RWR en in samenwerking met de wedstrijdcommissie een Bekerkompetitie opgezet en verspeeld. RWR begint met de voorbereidingen voor haar twintig jarig bestaan. Hiervoor was een feestcommissie opgericht, die bestond uit de dames M. Bos, C. Molenaar en 1. Woltman en de heren L. Spruijt, P. de Knegt, B. Pluijmers en W. Dijkstra . In het kader van het 20-jarig bestaan worden T-shirts en balpennen verkocht. U leest niets meer over acties.

Wel, die waren er wel. RWR had nog steeds zijn oliebollenactie, Oud-papier actie (kortweg OPA) en Koopjesmarkt in het Hervormd Centrum. Deze laatste 2 werden samen met de Hervormde ouderen gedaan. Ook worden er ongeveer 2.500 loten verkocht. RWR verleend medewerking aan de Wild Winter Kermis en kan 18 medewerkers, voornamelijk tafeltennissers/sters, ter beschikking stellen.

KNKV lanceert het plan entreheffing bij sporthallen. Dit plan gaat gelukkig als een nachtkaarsje uit, zodat we niet nog meer administratieve verplichtingen en controleurs/verkopers behoeven te regelen.

Zoals u hiernaast kunt lezen kreeg Rhoon in 1976 een nieuwe Burgervader. Het zwembad word gebouwd, maar de sporthal laat nog even op zich wachten.

1977; Wederom krijgt RWR met verhuisplannen van de Gemeente te maken. Ditmaal terug naar de Omloopseweg. Daarom stelt RWR Bestuur een bouwcommissie aan.

1978. Naar aanleiding van het vijfenzeventig jarig bestaan van de Korfbalbond, tegenwoordig het KNKV, zijn verschillende feestelijkheden georganiseerd. Zo is op zaterdag 11 februari 1978 een internationale juniorentoernooi, welke in 20 verschillende sporthallen in Rotterdam en omgeving gespeeld werd en ‘s avonds in Ahoy waren de finalewedstrijden .

Eind seizoen 1978-1979 stopt dhr. J. Vis als trainer voor de selectie. Door zijn vele nevenwerkzaamheden binnen RWR is hij echter zo in de vereniging verweven, dat hij gaarne het aanbod aanneemt, om in het Bestuur zitting te nemen.

De Statuten en de Huishoudelijke Reglementen worden onder de bezielende leiding van dhr. J. Vis aangepast.

Ben van Rooijen is de nieuwe trainer. De volleybalafdeling splitst zich in de komende ja ren geleidelijk af en men wil beslist niet in sporthal Rhoon spelen. Alleen de recreatievolleybalafdeling blijft bij RWR. De andere tak werd Yum. Er komt een Jeu de Boules afdeling bij RWR. Disco Bapi doet bij RWR zijn intrede.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]